Revidert f-gass forordning på høring

Miljødirektoratet har i sommer publisert høringsnotat for innføring av revidert f-gass forordning i Norge. Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er positive til at den reviderte forordningen skal innføres i Norge fra 1. januar 2017.

Nytt styre i Norsk Varmepumpeforening

Før sommeren ble nytt styre i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) valgt for 2016/2017. Nye navn i styret er Kenneth Johansen Kløw i EPTEC Energi AS og Frode Bergheim i Danfoss Heating Solutions.