Veien til lavutslippssamfunnet

Alle snakker om lavutslippssamfunnet, men hvordan og når kommer vi dit?

Høgskolen i Bergen er vinner av Varmepumpeprisen 2016

Vinneren av Varmepumpeprisen 2016 er Høgskolen i Bergen. Statsbygg og Sweco Norge har sammen valgt framtidsrettede løsninger for oppvarming, kjøling og gjenbruk av overskuddsenergi. Høgskolen har oppnådd svært store energibesparelser og løsningene som er valgt vil ha stor overføringsverdi for mange yrkesbygg i Norge.