Venstre ønsker økt støtte til varmepumper

Venstres bystyregruppe jobber for å bedre støtteordningene for varmepumper i Oslo. De ønsker også at man ved støtte til bergvarmepumper skal ta hensyn til borehullets lange levetid. 

Ønsker en generell økning av støtten til varmepumper

Venstres bystyregruppe oppfordrer byråden til å sette opp satsene for støtte til varmepumper da satsene i dag er lavere enn for eksempel ved konvertering til bioenergi. Dette har NOVAP også tatt opp med byråden i brev oversendt desember 2010 og vi ble i svarbrevet lovet nye og reviderte støttesatser innen utgangen av første kvartal 2011. Satsene er ennå ikke revidert og NOVAP vil følge opp denne saken videre med byråden og samferdsels- og miljøkomiteen.

Like høy støtte til varmepumper som til fornybar elproduksjon

Venstres bystyregruppe skriver i et brev til byråd Jøran Kallmyr at de er opptatt av at de nye tilskuddssatsene for klima- og energitiltak ikke blir dårligere enn ordningen med grønne sertifikater som Norge etter planene skal opprette 1. januar 2012. Grønne sertifikater tildeles ny fornybar elproduksjon i Norge og Sverige etter gitte kriterier.

Todelt støttesats for bergvarmepumper

Venstre ønsker at støttesatsen til varmepumper deles i to. En sats på linje med andre tekniske anlegg, for selve varmepumpen, og en sats for selve borehullet. Bakgrunnen for dette er at det i dag regnes en teknisk levetid for varmepumper på typisk om lag 15 år. For bergvarmepumper derimot må man ta med i betraktningen at disse er vesentlig dyrere ettersom de krever kostbare borehull og disse borehullene har en levetid som er mange ganger lengre enn levetiden for selve pumpen.

NOVAP synes det er flott å se at Venstre ser viktigheten av å øke støtte til bergvarmepumper slik at Oslos innbyggere får et større incentiv til å bytte ut de forurensende oljefyrene.