Luft til luft varmepumpekurs

Bli NOVAPsertifisert for å installere luft/luft varmepumper. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft/luft varmepumper.

Mer enn 800 montører har nå gjennomført kurset og blitt sertifisert gjennom NOVAP. Det er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs over 3 dager med installasjon, feilsøking og service på varmepumper. Det er kun 12 deltagere per kurs.

Dette lærer du:

Du vil lære hva som er de viktigste forutsetningene for at en varmepumpeinstallasjon skal oppnå best mulig energibesparelse og levetid. Kurset vil også fokusere på forhold rundt miljø og sikkerhet ved installasjon av varmepumper.

  • Lover, forskrifter og regler ved montasje av varmepumpe
  • Riktig plassering av inne- og utedel – estetikk, lyd, energisparing
  • Type verktøy som er nødvendig ved montasje og feilsøking
  • Montasje av varmepumpe med vakuumering, rørmontering, lodding, etterfylling av kuldemedie og lekkasjetest
  • Driftsprøve av kuldesekvens og varmesekvens
  • Periodisk vedlikehold og bytte av enheter

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om varmepumpeprosessen. Før kurset vil alle deltagerne få tilsendt materiell for å ta en nettbasert forhåndsprøve. På kurset deltar det gjerne både erfarne varmepumpemontører og tekniske fagfolk som ønsker å lære seg faget.

Forprøve

Forprøven er ikke noe man kan stryke på, men vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har kunnskaper om varmepumper og allerede før kursstart. På kurset ønsker vi å bruke mest mulig tid på praktiske øvelser.

Eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen hos NOVAP. Når eksamen er gjennomført og bestått vil deltagerne få tilsendt sitt personlige installatørbevis fra NOVAP som er gyldig i 5 år.

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.