Ja takk til fremtidens energiløsninger!

I fremtiden må vi både bruke og produsere energien smartere enn vi gjør i dag. Bellona, Siemens og Bergen Kommune har med rapporten Bergen Smart City avdekket at Bergen kan redusere energibruken med 29 prosent og spare 1,3 milliarder kroner hvert år.

Varmepumpeteknologi kan bidra
For å utløse dette potensialet kreves i liten grad høyteknologisk forskning. I hovedsak handler dette om å ta i bruk teknologier og løsninger som er utviklet og utprøvd.  Varmepumper er en smart teknologi for oppvarming av bygninger som kan redusere energibruken til oppvarming med inntil 70 prosent. Varmepumper gir ingen lokale utslipp, og kan derfor bidra til både bedre byluft i Bergen og en reduksjon i klimagassutslipp. 
 

Varmepumper i 500 000 boliger

Alle hus, hytter og større bygninger kan bruke varmepumper for en smartere, mer økonomisk og mer miljøvennlig oppvarming. Sponviken Borettslag i Bergen var pionerer da de allerede i 1984 installerte varmepumpe. I dag er det mer enn 500 000 boliger i Norge som har installert en varmepumpe. Gjennom debatten om monstermaster i Hardanger er det blitt synliggjort at det å spare en kilowattime er en langt mer miljøvennlig løsning enn å produsere fornybar energi, som ofte krever store naturinngrep for både produksjon og transport av kraft.