Sertifisering av installatører

Mer enn 600 installatører har nå gjennomført NOVAP sitt sertifiseringskurs for luft/luft varmepumper. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft/luft varmepumper.

Kurset ble utviklet allerede i 2003

Kurset ble utviklet av NOVAP og Harald Gulbrandsen i 2003 og har siden da jevnlig oppdatert kurset i henhold til nye lover, forskrifter, normer og EU-direktiver. Det er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs med svært kompetente forelesere. Etter endt nettbasert eksamen får installatørene utstedt et personlig installatørbevis.

Kurset har tilpasset seg til f-gass forordningen 

Den 6. mai 2010 trådte f-gass forordningen samt tilhørende underforordninger i kraft i Norge. Dette har fått store konsekvenser for de som installerer og har service på varmepumper. Forordningen setter krav til sertifisering av utførende personell. NOVAPs sertifiseringskurs er det tyngste varmepumpekurset i Norge per i dag, og de som nylig har gått dette kurset vil få tilbud om et tilpasset f-gass kurs.

For de som tidligere ikke har tatt NOVAPs montørkurs for luft/luft varmepumper vil montørkurset nå gå over 4 dager pluss en dag eksamen.

For mer informasjon om alle kurs og arrangementer så kan du se vår kurskalender.