Oslo Kommune har blitt oljefri

I løpet av 2011 ble de siste oljefyrte anleggene byttet ut med fornybar oppvarming i Oslo Kommune. Totalt er 138 oljefyringsanlegg blitt ombygd siden vedtaket i 2006 om at alle oljefyringsanlegg skulle utfases innen utgangen av 2011.

- Dette viser at kommunen går foran og tar miljøansvar, og at vi setter handling bak ordene, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjerche.

Bedre luftkvalitet og redusert energibruk

En utskifting av oljefyringsanlegg med varmepumper og fjernvarme bidrar til å bedre luftkvaliteten i hovedstaden. I tillegg er dette en investering som bidrar til å redusere de årlige energikostandene i kommunale bygninger.

Private oljefyrer skal utfases innen 2020

Oslo Kommune har også en målsetning om at alle private oljefyrer skal utfases innen 2020.  For å nå dette målet gir Oslo støtte til utskifting gjennom kommunens energi- og klimafond. I tillegg gir kommunen støtte til prosjektet oljefri.no.

Årets varmepumpekommune i 2008

Norsk Varmepumpeforening kårer hvert år årets varmepumpekommune. Oslo Kommune fikk denne utmerkelsen i 2008 blant annet på grunn av målsetningen om utfasing av oljefyring i kommunale bygninger.

- Vi mener det er viktig at Oslo som landets hovedstad og største by har en ambisiøs politikk når det gjelder energi- og klima, og ikke minst at de viser gjennomføringsevne i forhold til de målsetninger de setter seg, sier daglig leder Bård Baardsen i NOVAP. Vi håper andre kommuner lar seg inspirere når de ser hvilke resultater Oslo har oppnådd. Når det gjelder statlige bygninger mener NOVAP det er totalt uforståelig at man ikke på tilsvarende måte som i Oslo har satt seg en målsetning i forhold til utfasing av oljefyring.

Lønnealleen Borettslag

Lønnealleen Borettslag

Foto: Terje Heiestad 

Klimaregnskap 2011

Nå er klimaregnskapet til Oslo kommune klart, se artikkel på Enøketatens nettsider for å lese mer om dette.

 

Interessert i å lære mer om prosjektering av  varmepumpeanlegg?

For mer informasjon og påmelding, se aktuell kursdato:

26. - 27. september: Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg