Olvondo Technology AS

Olvondo Technology tilbyr energieffektiv, høytemperert prosessvarme ved hjelp av en unik varmepumpeteknologi.

Olvondo Technology ble etablert i 2016. Da tok de to hovedeierne Olvondo Industries og LOS Gruppen over aktiva og drift fra tidligere Single-Phase Power. Olvondo Technology har 7 ansatte og omsatte for 15 millioner kr i 2017. 

Single Phase Power (SPP) utviklet gjennom ti år varmepumpeteknologi basert på Stirling-prosessen, SPP HighLift heatpump og SPP HeatPower engine. Teknologien kan gjenvinne lavtemperert energi til høyverdig prosessvarme på over 100 °C (200 °C damp). 

Typiske kundegrupper er industrielle aktører innen matvareproduksjon, fiskeoppdrett, kjemisk og farmasøytisk industri. 

Olvondo Technology AS
Langgata 21 A
3080 Holmestrand
www.olvondotech.no
E-post: info@olvondotech.no
Telefon: 4650 8888