Free Energy AS

Free Energy har utviklet en kombinasjon av solfangere og varmepumper som gir høy effektivitet.

Free Energy hjelper sine kunder med å oppnå  null- og plussenergibygg på kommersielt grunnlag. Dette gjøres ved å finne den optimale sammensetningen av solceller (PV), solfangere (T), hybridpaneler (PV-T) i kombinasjon med en turtallsregulert bergvarmepumpe. Integrasjonen skjer med HYSS® - et unikt og smart kontrollsystem.

Fordi solfangere (T) eller hybridpaneler (PV-T) gjør en bergvarmepumpe opptil dobbelt så effektiv halveres behovet for solceller (PV). Det vil da være praktisk mulig, og økonomisk forsvarlig, med begrenset takareal å gå for null- og pluss energibygg.

Free Energy utvikler og leverer null- og plussenergiløsninger for det nordiske markedet. Selskapet ble etablert i 2010 og har i dag virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, med ambisjon om å etablere seg i flere markeder i Europa. Free Energy har fått en rekke ulike utmerkelser, senest Solar Impuls i Jan 2021.

  • Free Energys MISJON er å bidra til en verden med mer bærekraftig miljø og reduserte energikostnader i bygninger, ved maksimal utnyttelse av solenergi.
  • Free Energys VISJON er å tilby solbaserte energisystemer som kan levere all den energien som bygninger behøver.

Free Energy Norge AS
Professor Brochs gate 8 A
N-7030 Trondheim

www.free-energy.com
E-post: support.no@free-energy.com
Telefon: +46 705 93 02 93

Referanse: Vårt nyeste pluss energibygg, boligblokk med 108 leiligheter for Skanska i Stockholm.

Du finner mer informasjon om selskapet på free-energy.com. Der finner du også referanser, nyheter og presse-informasjon.