NOVAP med nytt kurstilbud

NOVAP har utviklet et nytt kurs i mindre varmepumpesystemer med vannbåren varme. Kurset er i hovedsak rettet mot rørleggere og VVS-installatører, og det første kurset ble avholdt 25. – 26. januar på KEM-Senteret.

Kurset gir deltakerne teoretiske og praktiske kunnskaper om varmepumper og samspillet mellom varmepumpa og det vannbårne systemet.

- Kurset har som mål å gi en god systemforståelse slik at varmepumpa og det vannbårne systemet blir installert og innregulert på en god måte. Dette er viktig for å sikre høy energibesparelse og lang levetid på anlegget, sier foreleser Gjermund Vittersø i Thermoconsult som har utviklet kurset for NOVAP.

I samarbeid med Sogn Kurs og Kompetanse (SKK) har NOVAP bygget opp en stor lab for de praktiske øvelsene med 2 luft/vann varmepumper, 1 væske/vann varmepumpe, 1 akkumulatortank med mange muligheter for ulike energikilder, 1 gasskjel for spisslast, oppvarmingssløyfer på egne kurser for radiator, fancoils og gulvvarme.

- Vi er veldig stolte av den jobben som er lagt ned for å få på plass labben som vi nå kan bruke på kurset. Den enorme interessen for kurset bekrefter at dette er et kurs det er stort behov for, sier Bård Baardsen, daglig leder i NOVAP.

NOVAP kommer til å arrangere fire slike kurs før sommeren, og vi har et begrenset antall plasser på hvert kurs for at alle deltakerne får gjennomført praktiske øvelser på kurset.

For å se full kursbeskrivelse og se kommende datoer, gå inn på NOVAPs kurskalender.

 

Energimåling på det vannbårne anlegget. Fra Venstre: Rolf Gunnar Veimo (Energi Miljø Teknologi), Erling Brekke (Hallingdal Storkjøkken & kjøleservice AS), Jan Einar Asp (Asp Rørservice AS), Foreleser Gjermund Vittersø (Thermoconsult AS)

Notater fra SD anlegget. Fra Venstre: Erling Brekke (Hallingdal Storkjøkken & kjøleservice AS), Daniel Vesel (ABK AS)

Fra vestre bak: Gjermund Vittersø (Thermoconsult AS), Daniel Vesel (ABK AS), Erling Brekke (Hallingdal Storkjøkken & kjøleservice AS), Kjetil Presthus (Helland Rør AS), Harald Abelsted (MIBA AS), Gabriel Solheim (Solheim Rør AS), Fredrik Lund (Varme og interiør AS), Vidar Gjelsten (Helland Rør AS), Stein Erik Talmo (MIBA AS), Atle Larsen (ABK AS), Christian Langer (Ing.S.D.Baastad)