Bli medlem av NOVAP

Her finner du søknadskjema.

Hvorfor bli medlem? 

Ved å være medlem i NOVAP bidrar du til å utvikle varmepumpemarkedet i Norge. NOVAP arbeider aktivt for å bedre rammevilkårene for varmepumper – uten å påvirke konkurransen mellom aktørene i bransjen. Vi engasjerer oss for å sikre gode rammevilkår ved å være et seriøst og troverdig talerør for bransjen utad overfor kunder, politikere, offentlige myndigheter, organisasjoner og media.

NOVAP arbeider for at varmepumpebransjen i Norge skal ha stabile og forutsigbare rammebetingelser og for at de firmaer som er i bransjen skal ha en lønnsomhet som gir trygge arbeidsplasser.

Myndighetene lytter til NOVAP. Lar du også din stemme slutte seg til, øker
gjennomslaget for nettopp dine viktigste saker!

Medlemsfordeler

 • Kontaktnett i varmepumpebransjen
 • Høyt faglig nivå gjennom å bli løpende oppdatert på utvikling og anvendelse av varmepumpeteknologi i Norge og internasjonalt
 • Statistikk over antall solgte varmepumper i Norge og Europa
 • Bruk av NOVAPs logo i bedriftens markedsføring
 • Bedriftsprofilering på NOVAPs hjemmeside
 • Tilgang til fri telefonkonsultasjon med advokat
 • Trygghet i hverdagen ved å ha tilgang til gjeldende lover, forskrifter, standarder og andre myndighetskrav firmaer må forholde seg til
 • Rabatt på kurs og seminarer som NOVAP arrangerer
   

Kriterier for medlemskap:

 • Medlemmene skal i sin virksomhet ta hensyn til den totale miljøbelastning, og skal følge alle de krav som pålegges av myndighetene gjennom forskrifter, avgifter og gebyrer.
 • Alle påstander i medlemmenes markedsføring av produkter skal kunne dokumenteres. Et medlem får i markedsføringen ikke komme med feilaktig eller villedende informasjon om egne eller andre sine produkter.
 • Medlemmer som produserer, importerer eller distribuerer varmepumper har plikt til å bidra med riktig og fullstendige data til den årlige statistikken som utarbeides av foreningen.

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent for medlemskap i Norsk Varmepumpeforening er basert på bedriftens omsetning direkte relatert til varmepumper, varmeavgivere, varmeopptakssystemer og lignende.

Medlemskategori Årlig kontingent Kategori
 1. Bedrifter med omsetning mindre enn 5 MNOK.
  Kommuner og andre offentlige etater, høgskoler osv.
5.000,- 1
Bedrifter innen konsulent- og rådgivervirksomhet 7.500,- 2
Omsetning mindre enn 10 MNOK 13.053,- 3
Omsetning på 10 - 20 MNOK 18.975,- 4
 1. Omsetning på 20 - 50 MNOK
24.955,- 5
Omsetning på 50 - 100 MNOK 36.800,- 6
Omsetning på mer enn 100 MNOK 60.375,- 7
 1.  

Søk om medlemskap i NOVAP her!