Høysesong for installasjon av varmepumper

Nå er det høysesong for salg og installasjon av varmepumper i Norge, vi har fulgt deltagerne på NOVAPs første montørkurs høsten 2011.   Målet med kurset er å heve kompetansenivået blant de som monterer varmepumper i Norge.

Det nærmer seg slutten på sommeren, og fyringssesongen i norske boliger er i gang igjen. Økt fokus på energiøkonomisering har ført til at mange boligeiere har investert i varmepumpe. Ved en slik investering er det viktig at monteringen blir gjort av sertifisert personell. En riktig montering sørger for problemfri drift i mange år, og størst mulig gevinst for miljøet.

Populært kursTeoretisk del av kurset på dag 1

Vi har besøkt NOVAPs kurs i luft/luft varmepumper som holdes ved KEM-senteret på Sogn Videregående skole i Oslo. Kurset ble utviklet av Harald Gulbrandsen i 2003 og har kontinuerlig blitt oppdatert for å følge teknisk utvikling og endringer i lovverket.

- Som foreleser på dette kurset over flere år så er det en glede for meg å se kursdeltakere som er motiverte, og interesserte i å bli flinke varmepumpemontører, sier Harald.

Kompetanse

Eirik E Berge er har blitt sendt på kurs av sin nye arbeidsgiver Aqua-teknikk AS, de er NOVAPgodkjent forhandler og dette forplikter med tanke på bruk av sertifisert personell.

-         Hvorfor er du på kurs?

-         Jeg er teknisk interessert og ønsker å arbeide med varmepumper da jeg ser at dette er et marked i vekst.

-         Hva har du lært på kurset?

-         Jeg har lært at det er viktig å ta ting steg for steg, og holde hodet kaldt. Det er fort gjort å gjøre feil om man ikke tenker seg om. På kurset har vi også lært at feil ved montering kan være årsaken til at varmepumper går i stykker.

Utvidet tilbud til kunder

Mads Holmstrøm fra elektrikerfirmaet Tom Staurbakk AS er også på kurs for å lære å montere luft/luft varmepumper. Han jobber som elektriker, men fikk stadig forespørsler fra kunder som ønsket seg varmepumpe.

-         Hvorfor er du på kurs?

-         Ofte når vi gjør elektriske installasjoner får vi spørsmål fra kunder om vi kan montere varmepumpe, da er det bedre for oss å kunne tilby denne tjenesten enn å sende kunden videre til noen andre som kanskje ikke har den rette kompetansen. For oss så handler dette om å kunne tilby kunden et fullt spekter av tjenester, kombinasjonen av elektriker og varmepumpeinstallatør gjør at vi kan ta hele jobben selv.

Forskjellig bakgrunn

Vi spurte Harald Gulbrandsen som har holdt kursene om han kunne si noe om deltakerne på kurset.

-         Det er mange elektrikere som er på kurs, de er godt kvalifiserte mht. varmepumpens elektronikk. En annen stor gruppe er rørleggere, her er det nok en del som sliter med elektronikken, men målet er å få samtlige på samme kunnskapsnivå.

-         Hva har de som er på kurs til felles?

-         Felles for samtlige som deltar på kurs er at de forstår viktigheten av nøyaktighet og ikke minst renhet i anlegg samt bruk av riktig og godt verktøy. Alle som deltar på dette praktisk rettede kurset ønsker å tilegne seg den kompetansen som trengs for å gjøre en riktig montasje av en luft/luft varmepumpe.

Trygghet for forbrukere

Installatører som har vært på kurs og bedrifter som er NOVAPgodkjent gjør det å installere varmepumpe til et trygt og miljøriktig valg. En full oversikt over NOVAPgodkjente forhandlere finner her.

Feilsøking på utedel

Test av installasjon

Kursdeltakerne på høstens første kurs