Bli NOVAPgodkjent forhandler!

NOVAPgodkjent forhandler

Det er nå over 450 firmaer som har fått status som NOVAPgodkjent forhandler. Søk om status som NOVAPgodkjent forhandler du også!

NOVAPgodkjent forhandler

Som NOVAPgodkjent forhandler får du:

 • Firmaoppføringvarmepumpeinfo.no som er NOVAPs forbrukernettside med over 100.000 besøkende hvert år. Fra denne nettsiden kommer det henvendelser fra forbrukere til deres firma. Deres firma betaler ikke noe ekstra per henvendelse dere får fra nettsiden slik man må på mange andre anbudstjenester på nett.
 • Firmaoppføring på energiportalen.no.
 • Firmaoppføring som kvalifisert håndverker på boligmappa.no.
 • En NOVAPgodkjent forhandler blir framhevet med fagkompetanse på mittanbud.no.
 • Gratis tilgang til internkontrollsystem iht. f-gass som er et krav for å oppnå bedriftsgodkjenning i f-gass hos Isovator AS.
 • Logoen "NOVAPgodkjent forhandler" kan brukes på nettsider, i annonser o.l. Merker for servicebiler samt skilt til butikken kan også bestilles.
 • Rabatt på alle kurs og seminarer i tillegg til en rabattert pris på Varmepumpekonferansen.
 • Rabatt på Nordic Choice Hotels.
 • Rabatt på Solvent Egeninkasso der du effektivt kan kreve inn dine utestående fordringer selv.
 • Som NOVAPgodkjent forhandler får du oppdatering på viktige saker for varmepumpebransjen via vår nyhetsmail. Du er også sikret tilgang til gjeldende lover, forskrifter, standarder og andre myndighetskrav som gjelder for varmepumpebransjen.
 • Statistikk over antall solgte varmepumper i Norge

Kriterier for å bli og forbli NOVAPgodkjent:

 • Bedriften skal ha et kvalitets- og styringssystem tilpasset virksomheten og de oppgaver som utføres.
 • Bedriftens skal ha faglig kvalifisert personell og kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte.
 • Bedriften skal sørge for at kunden får nødvendig anleggsdokumentasjon og tilstrekkelig instruksjon i bruken av varmepumpeanlegget.
 • En NOVAPgodkjent forhandler skal i sin virksomhet ta hensyn til den totale miljøbelastning, og skal følge alle de krav som pålegges av myndighetene gjennom forskrifter, avgifter og gebyrer.
 • Alle påstander i markedsføring av produkter skal kunne dokumenteres. En NOVAPgodkjent forhandler får i markedsføringen ikke komme med feilaktig eller villedende informasjon om egne eller andre sine produkter.
 • Bedriften skal ha minimum ett års drift og skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Bedriften skal ha minimum kredittrating B*.
 • Bedriften må tilfredsstille kriterier** innenfor minst en varmepumpetype
 • NOVAP oppfordrer sterkt til at minst en person i bedriften skal ha gjennomført NOVAPs kurs "Lover og regler for varmepumpebransjen".
 • Bedriften har betalt årlig avgift, p.t. kr. 5.300,- for å være NOVAPgodkjent forhandler.
Eksklusjon som NOVAPgodkjent forhandler foretas av styret, etter særskilt varsel, ved mangelfull innbetaling innen forfall av årsavgift eller andre fakturaer, og kan foretas av styret, etter særskilt varsel, ved annet vesentlig mislighold av kriteriene.
 

*Definisjon B-ratet foretak:

"Et B-ratet foretak har en svak eller dårlig økonomi. Man har gjerne drevet med underskudd og egenkapitalen er delvis eller helt tapt. Det er ikke notert negativ informasjon i form av betalingsanmerkninger." (Kilde: Bisnode). Hvis bedriften har betalingsanmerkninger kan den fremdeles forbli NOVAP-godkjent forhandler såfremt betalingsanmerkningene kan forklares.

**Følgende kriterier må tilfredsstilles:

Luft-til-luft-varmepumpe

 • Bedrifter som installerer luft-til-luft-varmepumper skal være f-gass godkjent eller ha en avtale med en f-gass godkjent bedrift.

Luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann-varmepumpe

Minst en av følgende må oppfylles:

 • Faglig leder i bedriften har gjennomført NOVAPs kurs "Varmepumper for vannbåren varme".
 • Bedrift eller faglig leder kan dokumentere 5 installasjoner siste 12 mnd.
 • Bedrift eller faglig leder kan oppgi minst én god referanse på gjennomført installasjon siste 12 mnd.

Tappevannsvarmepumpe, ventilasjonsvarmepumpe og varmepumpe kombinert med sol

Minst en av følgende må oppfylles:

 • Bedrift eller faglig leder kan dokumentere 3 gjennomførte installasjoner.
 • Bedrift eller faglig leder kan oppgi minst én god referanse på gjennomført installasjon siste 12 mnd.

Ved å være NOVAPgodkjent forhandler er kunden sikret et trygt kjøp, en korrekt montering og god service. Det er nå over 450 NOVAPgodkjente forhandlere, søk om godkjenning for ditt firma i dag!

Søk om å bli NOVAPgodkjent forhandler her!