Forbud mot vedfyring gir bedre uteluft

Vedfyring er i mange byer og tettsteder en svært viktig årsak til dårlig luftkvalitet utendørs på vinterstid. I nye boliger i områder hvor det allerede er høy luftforurensing bør man derfor forby vedfyring.

Unngå vedfyring i byer

- I byer som har problemer med utendørs luftkvalitet vinterstid er det ofte mye fokus på veitrafikk, men for raskt å få en bedre uteluft vinterstid er det viktig at man også fokuserer på tiltak rettet mot vedfyring, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. I nye boliger mener vi det er riktig å satse på fornybar energi som ikke gir lokale utslipp som varmepumper, solenergi og fjernvarme.

Tilskuddsordning for å skifte fra vedfyring

Vedovner som er produsert etter 1998 har noe lavere utslipp av partikler, men gir ingen forbedring når det gjelder NO2. Når det gjelder utslippsverdier fra nye ovner er oppgitt utfra at man fyrer riktig og at det brukes tørr ved av god kvalitet. Når disse forutsetningene ikke er oppfylt vil utslippene øke vesentlig. Lokale myndigheter bør derfor vurdere å innrette lokale tilskuddsordninger slik at innbyggerne får et insentiv til å gå fra vedfyring til annen fornybar oppvarming som ikke gir lokale utslipp av partikler og NO2.