VVS-dagene 2012 - D226

17. – 19. oktober arrangeres VVS-dagene 2012 i Norges Varemesse, Lillestrøm. Du kan møte NOVAP på stand D226 under hele messen. Fagmessen er den eneste møteplassen i Norge hvor hele vvs-bransjen samles.

Norsk Varmepumpeforening har fellesstand med Integra, Isovator, VKE, Eurovent Certification og NKF på VVS-dagene. Messen arrangeres i Norges Varemesse, Lillestrøm. Du finner oss på stand D226.

På Fagdagene 2012 som arrangeres samtidig med VVS-dagene vil NOVAP være medarrangør på tre forskjellige seminarer som omhandler varmepumper.

Varmepumpeseminarer på Fagdagene 2012

17.oktober kl. 09.00 - 11.45 - Akkumulatortankens rolle i et varmepumpesystem

18. oktober kl. 13.00 - 15.45 - Utfordringer og muligheter med varmepumper i eksisterende bygninger

19. Oktober kl. 09.00 - 11.45 - Varmepumper - en nødvendig bidragsyter også i passivhus

Meld deg på seminarene på nett og få rabatt gjennom NOVAP.

Akkumulatortankens rolle i et varmepumpesystem

Dato: Onsdag 17. oktober
Tid: 09:00–11:45
Sted: Rom 5

Seminaret vil ta for seg hvorfor det er så viktig med akkumulering i kombinasjon med varmepumper og hvor i systemet selve akkumulatortanken skal plasseres. Det finnes mange forskjellige typer akkumulatortanker, til hvilket system passer de best? Hordan skal vi dimensjonere akkumulatortanken til de forskjellige varmepumpene og selve varmegiverne?

Utfordringer og muligheter med varmepumper i eksisterende bygninger

Dato: Torsdag 18. oktober
Tid: 13:00–15:45
Sted: Rom 1

Når en varmepumpe skal installeres i en eksisterende bygning er det mange valgmuligheter og utfordrin-ger. Det må gjøres en vurdering for hver bygning i forhold til hvilke varmepumpesystemer som er teknisk mulig å installere, og en beregning av energisparing og lønnsomhet. I noen tilfeller vil den beste løsningen være å konvertere kun deler av varme- og/eller kjølebehovet til varmepumpe.
Årlig nybygging utgjør ca. 1 prosent av eksisterende bygningsmasse. For å få redusert energibruk i bygningsmassen er det derfor svært viktig at man finner kostnadseffektive og hensiktsmessige måter å redusere energibruken i eksisterende byg-ningsmasse.

Varmepumper - En nødvendig bidragsyter også i passivhus

Dato: Fredag 19. oktober
Tid: 09:00–11:45
Sted: Rom 1

Den nylig fremlagte “Byggemeldingen” sier at Regjeringen vil skjerpe energi-kravene til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. En slik innskjerping er også endel av det nylig inngåtte “Klimaforliket”. Det er derfor all grunn til å forvente at denne innskjerping av energikravene blir gjennomført i praksis.

Du finner oss på stand D226 alle dager.

Les mer om VVS-dagene på www.vvs-dagene.no.

VVS-dagene 2012 - 17. - 19. oktober