Varmepumper varmer Sverige i 2050

Den stille revolusjonen. Det er slik KVA (Kungeliga vetenskapsakademin) beskriver forventet vekst i bruk av varmepumper i Sverige.

 I KVAs sluttrapport om hvordan Sverige skal kunne bli fossilfritt i 2050, er det varmepumpene som står i sentrum. I 2050 regner vi med at varmepumpene kommer til å bidra med 30 TWh, opp fra dagens nivå på 10TWh, sier professor Harry Frank ved KVA.

I dag finnes det omkring 800.000 varmepumper i svenske boliger. Til sammen gir det 5 ganger mer fornybar energi enn landets vindkraftverk og mer kan det bli. Om 40 år kan varmepumper i bygninger dekke hele 25 % av Sveriges totale varmebehov, kan Frank fortelle.

Varmepumpeforsker Jan-Erik Nomacki på Kungliga Tekniska Högskolan sier at det er avhengig av den politiske viljen om Sverige skal kunne øke antallet varmepumper de neste 40 årene.  Dette er ikke et usannsynlig estimat, men det må være en enighet om at varmepumper faktisk kan bidra så mye. For å nå disse målene, må det installeres varmepumper i større bygninger i tillegg til i boliger i mye større grad enn hva som er tilfelle i dag.

Bård Baardsen, daglig leder i NOVAP, mener det også i Norge kan forventes en sterk økning i antall varmepumper frem mot 2050. Vista Analyse gjennomførte i 2005 på oppdrag fra NVE en fremskrivning av varmepumpemarkedet mot 2020, og Asplan Viak skal nå i gang med en kartlegging av geoenergiressursene i Norge. - Vi mener også at norske myndigheter burde gjennomføre en oppdatert fremskrivning av varmepumpepotensialet både frem mot 2020 og mot 2050, sier Baardsen.