Har du meldt deg på?

Varmepumpekonferansen 2017

Konferansen arrangeres av Norsk Varmepumpeforening i samarbeid med Grønn Byggallianse og Rørentreprenørene Norge.

Påmelding på www.varmepumpekonferansen.no eller e-post novap@novap.no

Utdrag fra årets program:

Dag 1:

 • Fremtidens energisystem, nye forbruksmønstre og nye teknologier
 • Betydningen av bygg og effekt i energisystemet
 • Eiendomssektorens veikart mot 2050
 • Oppvarmingsløsninger i nesten nullenergibygg
 • Prognoser for varmepumpemarkedet

Dag 2:

 • Varmepumper i nye bygg - byggekrav og lønnsomhet
 • Optimale energiløsninger for nullenergibygg
 • Hva koster egentlig vannbåren varme?
 • Muligheter for energimerkeordningen for bygg

Parallellsesjoner etter lunsj på dag 2

Næring:

 • Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger
 • Nye kuldemedier på full fart inn i markedet
 • ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder

Bolig:

 • Slik når du frem til forbrukeren
 • Utfasing av oljefyr i borettslag
 • Spesialisering, nøkkelen til suksess!
 • Typiske feilkilder for boligvarmepumper

Påmelding på www.varmepumpekonferansen.no eller e-post novap@novap.no