Unntak fra Markaloven for installasjon av varmepumpe

Etter henvendelse fra en forhandler av varmepumper skrev NOVAP den 23. mars 2012 et brev til Miljødepartementet hvor vi ba om unntak fra Markaloven ved installasjon av varmepumpe.

Den 21. november fikk NOVAP svar fra Miljøverndepartementet hvor de gir et generelt unntak fra Markaloven for varmepumper for privatboliger. Kopi av dette brevet er også sendt til 19 kommuner som har arealer som er omfattet av Markaloven. Grunnen til at NOVAP tok kontakt med Miljøverndepartementet i denne saken var at søknad om unntak fra Markaloven medførte gebyrer på over 8000 kroner for boligeier, og det var saksbehandlingstid på over et halvt år. Når myndighetene ønsker at boligeiere skal gå over til mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger gir det helt feil signaleffekt å straffe boligeiere som gjør denne investeringen med unødvendige gebyrer.
 

Positivt for bransjen

NOVAP synes det er svært positivt at miljøverndepartementet gir et generelt unntak fra markalovens bestemmelser ved installasjon av bergvarmepumper. Vårt inntrykk er at det i miljøverndepartementet er et ønske om bedre og flere virkemidler for utfasing av oljefyringsanlegg og energieffektiviseringstiltak, samtidig som departementet i liten grad har styring med de virkemidlene som kan utløse denne type tiltak. Derfor er det bra å se at når de har mulighet for å bidra til at dette skal bli enklere for folk så benytter de denne muligheten.