Tørster etter varmepumpekompetanse

Novap utviklet i 2009 et varmepumpekurs for større varmepumpesystemer spesielt rettet mot rådgivere og entreprenører i samarbeid med VKE og NRL. Kurset har fokus på viktige forhold rundt planlegging og prosjektering av slike anlegg.

Første kurs ble arrangert i januar 2010 og i løpet av 2010 var det 180 deltagere fra 110 firmaer på kurs. NOVAP har i 2011 planlagt fire kurs og på det første kurset 16. og 17. februar er det allerede over 30 påmeldte.

En oversikt over alle firmaer som har deltatt finner du her.

TEK og Energimerkingen viktige årsaker

- Vi visste at det var et behov for denne kompetansen, kan Bård Baardsen, daglig leder i NOVAP fortelle. – Vi er uansett positivt overrasket over den store interessen og bredden blant deltakere på dette kurset. Han tror at noe av årsaken til den store pågangen skyldes energimerkingen som ble innført i 2010 og endring i TEK 1. juli 2010, hvor alle bygg over 500 kvadratmeter må ha fornybar energiforsyning - Hvis byggeiere ønsker seg et bygg i energiklasse A, vil det nesten være en forutsetning å bruke energieffektive varmepumper for oppvarming og kjøling av bygningen.

Fordypningskurs i løpet av året

- Vi gjennomfører evaluering etter hvert kurs og kurset blir stadig oppdatert utfra de tilbakemeldinger vi får, fortsetter Baardsen.
- Kursdeltakerne gir også tilbakemelding på at diskusjoner med andre kursdeltakere og et kontaktnett i bransjen er en svært viktig del av kurset. Som forelesere på kurset benyttes Jørn Stene fra Cowi, Bjørn G. Borgnes fra Futurum Energi, Vidar Havellen fra Norconsult og Gert Nielsen fra Sweco. Det helt essensielt på et slikt kurs, med mange kunnskapsrike kursdeltakere, å knytte til seg så dyktige fagfolk som forelesere.  – Vi har spurt deltagerne hvilke temaer de ønsker mer kompetanse innenfor og vil i løpet av året komme med flere fordypningskurs for de som har gjennomført dette kurset, avslutter Baardsen.

Kurs i prosjektering av store varmepumper 23. - 24. mai.