Store varmepumper er framtidens vinner

Gårdagens seminar om varmepumper i fjernvarme og nærvarmeanlegg utpekte varmepumper som en av fremtidens vinnere. At økt bruk av varmepumper kan være med å stabilisere elmarkedet samtidig som en varmepumpe kan levere både varme og kjøling, var to av hovedgrunnene.

Seminaret var i regi av NOVAP i samarbeid med Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova.  Det var hele 115 deltagere og er dermed det største fagseminaret NOVAP har arrangert. Det står dermed i stil med hovedkonklusjonen på seminaret som var at varmepumper er den store vinneren med tanke på fremtidens bygg.

Stabiliserende for elmarkedet

Rune Volla fra Norsk Fjernvarme åpnet seminaret med å poengtere at elektrisitet vil bli mer aktuelt å ta i bruk i fjernvarmeanlegg.
– Vi må bygge ut mer fornybar el, som vi selv ikke har behov for.
Han understreket at vi med dette vil få perioder med et høyt overskudd av elektrisitet og dertil store prisvariasjoner. Både han og andre forelesere pekte på at varmepumper kommer til å få en stadig større rolle innefor fjernvarme og kjøling. Fjernvarme egner seg godt til å utnytte svingninger i elproduksjon.

Økt behov for kjøling i fremtidens bygg

Mange av foreleserne pekte på at et økende kjølebehov i fremtidens bygg øker gir varmepumper en stort konkurransefortrinn da disse kan levere både varme og kjøling.  Xrgia har laget en rapport på fjernvarmepotensialet i Norge og denne ble presentert.
– Det vil komme mye mer varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg, fordi vi ser et betydelig og voksende behov for kjøling, sa Monica Havskjold i Xrgia.
Havskjold mente også at lokale energisentraler kommer til å bli neste store viktige fase hvor varmepumpene vil ha en viktig funksjon.

Stadig flere eksempelanlegg

Det flere pekte på som forbedringspotensial for store varmepumper er at kostnadene med etablering av vannbåren varme bør være lavere og at det mangler mer standardiserte løsninger. Men til tross for store investering er varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg ofte lønnsomt. Samtidig ser man et stadig økende antall slike anlegg i tillegg til stadigflere og flere bygg med store varmepumper, noe som vil føre til mange gode eksempelanlegg. Det var mange slikegode cases som ble presentert under seminaret som omhandlet om  dimensjonering, valg av ulike typer varmepumper til ulike formål og nyttige driftserfaringer.
- NOVAP vil jobbe aktivt for å vise gode eksempelanlegg, forteller Bård Baardsen i NOVAP, dette vil være et satsningsområde for NOVAP i tiden fremover.