Stor motstand i bransjen mot el-frislipp

"Et skritt i feil retning". Denne formuleringen er en gjenganger i høringssvarene om TEK 15, og er relatert til forslaget om å tillate mer bruk av elektrisitet til oppvarming.

Nesten 200 høringssvar om nye energikrav er blitt gjennomgått og analysert av David Zijdemans. Bare 20 prosent av dem som har tatt stilling til beregningspunkt, støtter myndighetenes forslag. 80 prosent ønsker levert energi eller regulering av bruk av elektrisitet til oppvarming.

Les mer her: Forslag til nye energikrav på kollisjonskurs med byggebransjen