Stor interesse for Varmepumpekonferansen 2011

NOVAP og Norsk Teknologi arrangerte den 9. juni Varmepumpekonferansen 2011 på Gardermoen. Konferansen hadde mer enn 115 deltakere.

 

I tillegg til mange interessante foredrag er konferansen en viktig møteplass for bransjen. Fokus på konferansen var rammebetingelser og fremtidsutsikter for varmepumpebransjen. Rapporten om varmepumper og fornybardirektivet ble presentert for første gang på konferansen av Andreas Aamodt fra Adapt Consulting. Dette direktivet er viktig for bransjen og gjennom rapporten har man mulighet for å se hvordan dette kan påvirke vår bransje. Petter H. Heyerdahl holdt et overbevisende innlegg om hvorfor varmepumper og dypgeotermisk energi må brukes til oppvarming i Norge.

Det var også kåring av årets varmepumpekommune 2011. Dette ble Eid kommune i Nordfjordeid med sitt fjordvarmeanlegg. Varmepumpeprisen 2011 ble tildelt Single Phase Power for utvikling av deres nye høytemperaturvarmepumpe.

Etter lunch var det fokus på tekniske forskrifter og energimerking av bygninger. Per Daniel Pedersen fra Asplan Viak visste hvorfor dette er viktig for varmepumpebransjen. Entelligens visste eksempler på hvordan bruk av varmepumper kan påvirke energimerking for eksisterende bygningsmasse. Mange lyttet svært interessert da Lisbeth Solgaard fra Isovator gikk gjennom hvordan f-gass forordningen skal implementeres i Norge.

Dagen ble avsluttet med Espen Grimmert som visste muligheter og fallgruver ved bruk av sosiale medier.

Presentasjoner for nedlasting

Status og fremtidsutsikter

Varmepumper og fornybardirektivet

Uten varmepumper stopper Norge

Energimerking og TEK

Energimerking praktiske eksempler

Status f-gass forordningen i Norge

Sosiale medier og Google

Rapport om varmepumper og fornybardirektivet