Slik skal Norge fase ned F-gass

Miljødirektoratet foreslår en mindre stram nedfasing av F-gass enn i EU, men strammere enn hva Kigali-avtalen forplikter Norge til.

Ut fra Kigali-tillegget til Montreal-protokollen (Kigali-avtalen) er Norge forpliktet til å redusere import av HFK-gasser trinnvis fram mot 2040. Reduksjonen regnes ut fra et basisnivå som er gjennomsnittsnivå av HFK-import i 2011 til 2013, pluss et tillegg for import av HKFK.

Reduksjon fra lavere basisnivå

Miljødirektoratet foreslår et lavere basisnivå for Norge, siden vi hadde faset ut import av HKFK allerede fra 2010.
– Dermed bør det ikke være behov for å ta høyde for at HKFK-bruken trenger å erstattes med ny bruk av HFK-gass, poengterer Miljødirektoratet i sitt høringsnotat. Bare import i bulk omfattes av kravene til nedfasing, ikke produkter påfylt HFK-gasser. Bulk utgjør omtrent halvparten av importert HFK til Norge.
 Reduksjonen fra basisnivået på 710 000 tonn CO2-ekvivalenter skal være:

  • 10 % innen 2019
  • 40 % innen 2024
  • 70 % innen 2029
  • 80 % innen 2034
  • 85 % innen 2036

Positive til forslaget

Ifølge forslaget blir det forbudt å importere og eksportere HFK til og fra Norge uten tillatelse fra Miljødirektoratet fra 1. januar 2019. Forslaget har nettopp vært på høring, og får støtte av både VKE og oss i Norsk Varmepumpeforening.  
– Vi støtter Miljødirektoratets forslag, og gjennom det også lavere basisnivå enn hva Norge er forpliktet til gjennom Kigali-avtalen, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen.