Revidert f-gass forordning på høring

Miljødirektoratet har i sommer publisert høringsnotat for innføring av revidert f-gass forordning i Norge. Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er positive til at den reviderte forordningen skal innføres i Norge fra 1. januar 2017. Den reviderte forordningen 517/2014 opphever og erstatter forordning 842/2006 som ble implementert i 2010.  

Høringsfristen er satt til 20. oktober 2016.  Underforordning (EU) nr. 2015/2067 – erstatter (EU) nr. 308/2008

De viktigste foreslåtte endringene for kulde- og varmepumpebransjen er:

  • Sertifikater skal ha en gyldighet på 5 år fra utstedelsesdato. Etter dette må sertifikatet fornyes.
  • Forhandlere av gass skal føre regnskap over salg og kan kun selge til virksomheter som er sertifiserte iht. forordningen.
  • Overgang fra metriske tonn gass til GWP-tonn (tonn basert på globalt oppvarmingspotensial) som måleenhet.
  • Det innføres skjerpede rapporteringskrav for importører, produsenter og brukere av gass.
  • Produkter og beholdere som inneholder f-gass gasser skal merkes på norsk.

Mer om revidert f-gass forordning og høringsnotat finner du på Miljødirektoratets hjemmesider.

NOVAP skal levere høringsinnspill til Miljødirektoratet. Send gjerne en e-post til novap@novap.no hvis du har innspill som du ønsker at vi skal se på.