Oslo kommune på miljøoffensiven

Flere viktige miljøforslag ble vedtatt i Oslo bystyret den 23. mars og med dette går Oslo kommune fortsatt foran som et eksempel til etterfølgelse.

Oslo kommune utfordrer staten

Oslo kommune ber staten endre tildelingsreglene for støtte fra Enova, slik at Enovas støttebeløp kan komme i tillegg til lokale støtteordninger. I dag faller Enovas støtteordning bort for de som får støtte hos kommunen. I tillegg ber Oslo kommune staten om å ta ansvar for å kutte sine egne klimagassutslipp i Oslo og å fase ut de resterende oljefyrer i statens bygg. Oslo er en kommune som skal fase ut oljefyrer i alle kommunale bygg innen 2012.

Lokal avgift på fyringsolje

Bystyret ber staten gi Oslo kommune anledning til å innføre en lokal avgift på fyringsolje. Avgiften skal øremerkes støtte til utfasing av oljefyrer i privat eie i Oslo med overgang til miljøvennlig energi.

NOVAP er svært positive til disse vedtakene og tror det er riktig retning å gå for å få fjernet alle oljefyringsanlegg i Oslo innen 2020. NOVAP kåret i 2008 Oslo Kommune til årets varmepumpekommune i Norge for sin ambisiøse og handlingsorienterte energi- og miljøpolitikk.