Nytt tipshefte fra Grønn Byggallianse: Varmepumper

Grønn Byggallianse har i samarbeid med NOVAP utarbeidet et tipshefte som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos byggherrer og utbyggingselskaper. 

Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet. Dessverre finnes det også mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.

Dette tipsheftet tar opp viktige suksesskriterier og «snubletråder» fra tidligfasevurdering og fram til et energieffektivt og driftssikkert varmepumpesystem som samsvarer med prosjektert eller forventet ytelse. Dermed legger heftet til rette for at byggherren kan oppnå optimal kost/nytte-faktor for sine varmepumpesystemer. I tillegg vil tipsheftet gi bestiller (byggherre, utbygger) nødvendig overordnet forståelse av teknologien knyttet til varmepumper. Heftet vil også kunne være en sjekkliste for prosjekterende og utførende.

Kjetil Novang Gulbrandsen (Grønn Byggalianse) har vært redaktør, mens Jørn Stene (COWI) og Vidar Havellen (Norconsult) har vært forfattere.

Last ned tipsheftet: Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger

Nytt tipshefte fra Grønn Byggallianse: Varmepumper