Nye krav til fornybare energiløsninger

Fra 1. juli 2010 er det et krav i teknisk forskrift at alle bygg over 500 kvm får minimum 60 prosent av sitt energibehov dekket av fornybar varme. For bygninger utenfor fjernvarmeområde vil man da i praksis ha valget mellom varmepumpe og bioenergi.

Trenger mer kunnskap om fornybare energiløsninger

Rådgivere og entreprenører som har kompetanse på fornybare energiløsninger i bygninger vil være svært etterspurt i markedet når den nye forskriften om kort tid trer i kraft. På samme tid er det en stor del av den eksisterende bygningsmassen som har gamle oljefyringsanlegg som skal byttes ut med en fornybar energiløsning.

- Det blir en utfordring for alle aktører som er involvert i byggeprosjekter å tilpasse seg nye krav til både tetthet, ventilasjon og varme-/kjøleløsninger, sier Bård Baardsen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening(NOVAP). Samtidig er det riktig å innføre nye og strengere krav når vi vet at de bygningene som bygges i dag har lang levetid, og de kravene som stilles i stor grad forutsetter at man tar i bruk velprøvd og moden teknologi.

Stort ønske om mer kompetanse

Enova gjennomførte i 2007 en kompetansekartlegging innen varmesystemer i bygninger som ble publisert i januar 2008. Denne rapporten påviste at det alt for ofte gjøres feil ved planlegging, prosjektering og bygging av energisentraler med vannbåren varme.

- NOVAP opplever samtidig at rådgivere er svært motivert til å tilegne seg ny kompetanse på dette området når de får tilbud om å delta på ulike kurs og konferanser, kan Baardsen fortelle. Vårt viktigste bidrag til økt kompetanse hos rådgivere er et 2-dagers kurs i ”Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg” hvor vi legger vekt på å gi deltakerne en helhetsforståelse av hvordan varmesystemet med varmepumpe fungerer. Samme dag som nye energikrav ble offentliggjort av kommunaldepartementet var det flere rådgivere som meldte seg på dette kurset.

Mer informasjon om kurset "Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg" finner du her.