Ny kuldelinje i Buskerud

Buskerud Fylkeskommune har vedtatt å opprette et tilbud om ny kuldelinje på Åssiden Videregående Skole. VKE har vært en pådriver til dette på vegne av bransjen.

Signaler fra bransjen

Det er første gang Buskerud får et slikt tilbud og bakgrunnen for satsningen er signaler fra bransjen om behov for faglærte i 2016, samt erfaringene fra formidlingsarbeidet i 2011 og 2012, skriver Buskerud Fylkeskommune på sine nettsider. 

Utdrag fra læreplan fra Utdanningsdirektoratet:

"Kulde- og varmepumpeteknikken er en sentral del av hverdagen og berører alle. Produksjon, transport og lagring av næringsmidler, komfort- og datakjøling er typiske områder hvor kuldeteknikken står sentralt. Varmepumpeteknikk er globalt viktig med henblikk på miljømessig utnyttelse av elektrisk energi. Programfagene skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i kulde- og varmepumpeteknikk."

Rekrutteringskampanje

VKE jobber også med en rekrutteringskampanje for å få flere søkere til kulde- og varmepumpefaget. Les mer på eget nettsted www.den-kuleste-jobben-i-verden.no

Kilde: VKE, www.vke.no