Novap nyheter på din nettside

Det er mulig å få nyheter fra NOVAP inn på din nettside. Dette kan du gjøre ved å klippe ut og legge inn følgende HTMLsnutt på nettsiden din.

Du kan abonnere på nyheter fra NOVAP's nettsted på følgende RSS-lenke:

http://www.novap.no/aktuelt.rss.xml

Hva er RSS?

RSS er et system som lar deg abonnere på innhold fra nettet.

Nytt innhold sendes i et standardisert format til abonnentene, som så kan lese innholdet når de ønsker ved hjelp av en RSS-leser.

Les mer om RSS på Wikipedia

Resultatet vil se ut som dette: