NOVAP har ansatt ny daglig leder

Rolf Iver Mytting Hagemoen (41) er fra 1. april 2014 ansatt som ny daglig leder i NOVAP. Hagemoen er utdannet Cand. Scient. i biologi ved Universitetet i Oslo og kommer fra Bellona hvor han i mange år har hatt ansvar for Bellonas samarbeidsprogram innen energi, klima og bygg.

NOVAP skal øke aktivitetsnivået og i Rolf Iver har vi funnet en tydelig talsperson for foreningen, sier Gunnar Solem, styreleder i NOVAP. -Hans lange erfaring med relasjonsbygging og påvirkningsarbeid vil være en styrke i forbindelse med vårt utstrakte samarbeid med andre organisasjoner og gjennom vårt arbeid mot media, forbrukere, politikere og myndigheter. Det er i dag ca. 750.000 installerte varmepumper i Norge og vi forventer en fortsatt sterk vekst for varmepumpebransjen.

-Jeg har hatt mange flotte år i Bellona og ser nå fram til nye spennende utfordringer i NOVAP, en organisasjon jeg har hatt konstruktiv dialog med de siste ti årene. I årene framover vil det bli mer og mer fokus på energieffektivisering, utfasing av oljefyrer, fornybar oppvarming og kjøling, og renere byluft. Jeg gleder meg derfor til å lede NOVAPs viktige arbeid og samtidig være med på å bedre rammevilkår for varmepumper i Norge, sier Hagemoen.

Om NOVAP

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

NOVAP har ca. 45 medlemsbedrifter som er leverandører av varmepumper og tilhørende utstyr og tjenester, grossister, entreprenører og rådgivere. Foreningen har i tillegg en godkjenningsordning hvor det er mer enn 400 bedrifter som har fått kvalitetsstemplet NOVAPgodkjent forhandler.  

NOVAP jobber for å sikre varmepumper gode betingelser og arrangerer kurs for å øke kompetansen om varmepumper. Organisasjonen driver utstrakt informasjonsarbeid overfor leverandører, installatører og forbrukere og eier nettsiden varmepumpeinfo.no. Varmepumper er i dag den 3. største fornybar energikilden i Norge etter vannkraft og vedfyring. Varmepumper leverer årlig 9 TWh fornybar energi.

Rolf Iver Mytting Hagemoen