Norge er pålagt å gjennomføre tiltak for bedre luftkvalitet

I mange norske storbyer er det så dårlig luftkvalitet på vinteren at grenseverdiene i EUs luftkvalitetsdirektiv overskrides. Norge risikerer nå at ESA tar denne saken til EFTA-domstolen.

I brev av 26. mars 2014 innvilges Bergen en utsettelse frem til 1. januar 2015 for å gjennomføre tiltak slik at grenseverdiene for NO2 kommer under grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet. Den opprinnelige fristen i direktivet var 1. januar 2010. ESA har ikke anledning til å gi lengre utsettelse enn 5 år i forhold til den opprinnelige fristen.

I samme brevet avslår ESA å gi Oslo en forlenget frist for å innfri kravene i luftkvalitetsdirektivet. Grunnen til at ESA avslår å gi Oslo en forlenget frist for å innfri dette kravet er at Oslos handlingsplan i forhold til lokal luftforurensing er altfor svak i forhold til de utfordringer byen har når det gjelder lokal luftforurensing.

Selv om Oslo gjennomfører alle tiltak i Oslos handlingsplan mot lokal luftforurensing vil lokal luftforurensing i 2025 fortsatt overskride grenseverdiene i EUs luftkvalitetsdirektiv når det gjelder NO2. Siden Oslos handlingsplan mot lokal luftforurensning er utilstrekkelig i forhold til de utfordringer byen står ovenfor har ESA nektet å gi Oslo en utsettelse i forhold til å innfri dette direktivet.

NO2 er svært små partikler som trenger inn i de nedre luftveier i ved inhalasjon hvor 70 til 90 % blir absorbert. De mest alvorlige helseeffektene som er knyttet til NO2 eksponering er nedsatt lungefunksjon og forverring av astma og bronkitt. Barn og eldre er sammen med allergikere spesielt utsatt for de negative helseeffekter denne lokale luftforurensingen medfører. Også mennesker med hjerte- og karsykdommer er får kraftig forverret sin helsetilstand når de blir eksponert for høye konsentrasjoner av NO2.

Les hele brevet fra ESA til norske myndigheter her.
http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/internal-market/nr/2226

Norge er pålagt å gjennomføre tiltak for bedre luftkvalitetI mange norske storbyer er det så dårlig luftkvalitet på vinteren at grenseverdiene i EUs luftkvalitetsdirektiv overskrides.