Sparer stort med varmepumper

Tveita Borettslag er blant de største i landet med 819 leiligheter. De har under planlegging eller har gjennomført energitiltak som til sammen halverer energiforbruket i borettslaget.

I Tveita Borettslag vil de hvert år spare 9 millioner kilowattimer og 6 millioner kroner når alle enøktiltak er gjennomført. De totale investeringene er på 31 millioner kroner, og hele investeringen er tilbakebetalt i løpet av 5 år. Borettslaget reduserer energibruken per kvadratmeter fra 279 kWh per år til 138 kWh. Dette er omtrent det nivået nye leiligheter bygget etter TEK10 standard ligger på.

Tveita Borettslag

CO2-varmepumpe til oppvarming av tappevann

Tveita Borettslag har installert det første store varmepumpeanlegget i Norge hvor de bruker CO2 som arbeidsmedium i varmepumpen. Det er installert en CO2-varmepumpe på 100kW i hver av de 3 blokkene.  Dette er en teknologi som er utviklet ved Sintef på 80-tallet ledet av professor Gustav Lorentzen. Det er i Japan installert mer enn 2 millioner CO2 tappevannsvarmepumper i private husholdninger. Fordelen ved å bruke CO2 som arbeidsmedium er at man oppnår et høyere temperaturløft. I Tveita borettslag løfter varmepumpen temperaturen til 70 grader. Som varmekilde for varmepumpen brukes avtrekksluft fra ventilasjonen som holder en jevn temperatur gjennom året. Varmepumpen oppnår en årsvarmefaktor på over 4, og energisparing på mer enn 75 prosent sammenlignet med elektriske beredere.

Byttet radiatorer for å få utnyttet varmepumpen

Ved siden av CO2-varmepumper til oppvarming av tappevann er det installert 3 luft/vann varmepumper til oppvarming av de 819 leilighetene. For å få utnyttet varmepumpene best mulig ble radiatorene i alle leilighetene byttet ut med nye lavtemperaturradiatorer som ikke har behov for mer enn 55 grader temperatur på vannet.

Anbefaler andre borettslag å satse på varmepumpe

Ole Morten Øversjøen i Tveita Borettslag anbefaler andre borettslag å satse på varmepumper for å redusere energiforbruket og energikostnadene. Etter noen innkjøringsproblemer er de meget godt fornøyd med hvordan deres varmepumpesystemer fungerer. Hans råd til andre borettslag er å knytte til seg dyktige rådgivere og i en innkjøringsfase avsette noe tid og ressurser på å få anlegget til å fungere optimalt.

Juryens begrunnelse

Tveita Borettslag er en av tre kandidater til Varmepumpeprisen 2013. De har vært modige i sitt valg av varmepumper for tappevannsoppvarming ved å være først i Norge med å installere et større anlegg med CO2 som arbeidsmedium. De skiftet ut alle radiatorene med nye lavtemperatur radiatorer for å få utnyttet varmepumpen til romoppvarming på en best mulig måte. Med det store antall boligblokker som finnes i Norge mener juryen Tveita Borettslag sine valg av varmepumpeløsninger har stor overføringsverdi i forhold til andre borettslag som skal gjennomføre enøktiltak.