Dette er de nominerte til Varmepumpeprisen 2014!

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) vil på Varmepumpekonferansen 3. april dele ut Varmepumpeprisen 2014 og nå er det klart hvem de 3 nominerte er.

I følge Rolf Iver Hagemoen i NOVAP utmerker disse prosjektene seg med en satsing på både varmepumper og andre energitiltak: – Det er mange som fortjener oppmerksomhet for sin innsats på miljø- og varmepumpefeltet, men disse 3 kandidatene har jobbet både målrettet og innovativt og vi ønsker å gi dem anerkjennelse for den jobben de har gjort.

Vinneren annonseres på Varmepumpekonferansen i Oslo 3. april.

Enova Svarer

Enova svarer er en tjeneste hvor husholdninger og virksomheter over hele landet siden 2003 har fått energirådgivning og informasjon om Enovas støtteprogrammer. Tjenesten er tilgjengelig per telefon, chat eller epost. Tjenesten har også egen Facebookside. Fra 2010 er det også gitt veiledning i forbindelse med energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Totalt besvarer Enova svarer 40 000 henvendelser i året, eller ca. 160 henvendelser om dagen.

Oslo Lufthavn – Gardermoen

Oslo Lufthavn har hatt varmepumpe for oppvarming og kjøling av bygningsmassen siden flyplassen åpnet i 1998. Varmepumpene er noen av de største i verden som bruker grunnvann som energikilde. Det er etablert 9 "varme" og 9 "kalde" brønner for å få mest mulig effektiv drift for både oppvarming og kjøling av bygningsmassen. Når ny terminalbygning åpner i 2017 er ambisjonsnivået høyt i forhold til energibruk. Det skal installeres nye varmepumper som bruker avløpsvann fra Ullensaker kommunes renseanlegg som varmekilde. Det skal også etableres et anlegg for snøkjøling på sommeren for ytterliggere å redusere energibruk.

Fortum Fjernvarme

Fortum Fjernvarme tok i bruk sin første varmepumpe med avløpsvann som varmekilde i 1987 i Sandvika. Selskapet var det første i Europa som solgte fjernkjøling til kunder. Fortum har i dag også etablert fjernvarmeanlegg på Lysaker og Fornebu med sjøvann som varmekilde. På Fornebu har de nylig etablert energisentral nr. 2 for å dekke behovet for varme og kjøling i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter. Selskapet har i tillegg etablert energisentraler med varmepumpe og brønnparker for å levere varme og kjøling til Alnafossen kontorpark, Ahus og ny postterminal på Lørenskog.

NOVAP ser frem til å kunne offentliggjøre vinneren av årets pris på Varmepumpekonferansen 3. april, det er fortsatt er mulig å melde seg på via påmeldingsskjema på novap.no.