Dette er de nominerte til Varmepumpeprisen 2013!

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) vil på Varmepumpekonferansen 25. april dele ut Varmepumpeprisen 2013 og nå er det klart hvem de 3 nominerte er.

Vinneren annonseres på Varmepumpekonferansen i Oslo 25. april.

Nye Bekkelaget renseanlegg - Biogass til 80 busser i Oslo

Flere ulike alternativer ble vurdert for utnyttelse av biogass fra Bekkelaget renseanlegg. Produksjon av drivstoff med varmepumpe var det alternativet som medførte størst reduksjon i årlige klimagassutslipp.

Nye Bekkelaget renseanlegg ble satt i drift i år 2000. Anlegget behandler avløpsvann fra Oslos østlige bydeler og produserer biogass i anleggets råtnetanker. I 2009 ble det gjennomført flere store ombygginger og installasjoner på anlegget for å kunne utnytte denne biogassen på en mer energioptimal måte. Dette inkluderte installasjon av en Hybrid varmepumpe, et oppgraderingsanlegg for biogass og en rekke varmevekslere.  Det produseres hvert år 20 GWh biogass på Bekkelaget som kan drifte 80 busser. Fordi biogassen erstatter fossilt drivstoff oppnås det er årlig reduksjon i klimagassutslipp på 3700 tonn. I tillegg gir biogass en betydelig reduksjon i lokale utslipp sammenlignet med diesel, og bidrar derfor til bedre luftkvalitet i Oslo.

Les mer om Nye Bekkelaget renseanlegg >>>

De nominerte til Varmepumpeprisen 2012

Sogn og Fjordane Energi -

Henter varme og kjøling fra fjorden

Sogn og Fjordane Energi arbeider aktivt med å redusere energibruken i egen bygningsmasse, og mener det er naturlig at de som energiverk går foran med et godt eksempel på dette området.

Som et ledd i arbeidet med å redusere energibruken konverterte selskapet i 2011 en energisentral ved sitt hovedkontor på Sandane i Gloppen kommune. I dette prosjektet er det lagt vekt på å etablere en fremtidsrettet energiforsyning for varme og kjøling. Målet var at energisentralen skulle sikre optimal gjenvinning av energi, og i tillegg bruke sjøen som energikilde etter behov både sommer og vinter. Bygningsmassen har i stor grad samtidige kjøle- og varmebehov, og energisentralen flyter da effektivt energi mellom de ulike byggene. Overskuddsenergien fra kjøling har tidligere ikke vært utnyttet.

Les mer om energisentralen til SFE >>>

Tveita Borettslag - Sparer stort med varmepumper

Tveita Borettslag er blant de største i landet med 819 leiligheter. De har under planlegging eller har gjennomført energitiltak som til sammen halverer energiforbruket i borettslaget.

I Tveita Borettslag vil de hvert år spare 9 millioner kilowattimer og 6 millioner kroner når alle enøktiltak er gjennomført. De totale investeringene er på 31 millioner kroner, og hele investeringen er tilbakebetalt i løpet av 5 år. Borettslaget reduserer energibruken per kvadratmeter fra 279 kWh per år til 138 kWh. Dette er omtrent det nivået nye leiligheter bygget etter TEK10 standard ligger på.

Les mer om varmepumpeanlegget til Tveita Borettslag >>>

NOVAP ser frem til å kunne offentliggjøre vinneren av årets pris på Varmepumpekonferansen 25. april, det er fortsatt er mulig å melde seg på via påmeldingsskjema på novap.no.