Internkontrollsystem for f-gass forordningen

Internkontrollsystemet skal være bedriftens dokumentasjon på at rutiner finnes og etterleves, som ettersyn av utstyr og dokumentasjon på fylling av kuldemedium.  Isovator stiller dette som ett av flere krav til søknad om bedriftsgodkjenning i F-gass.

Internkontrollsystemet er klart til bruk

Det eneste kravet Isovator stiller, er at det dokumenteres at rutinene etterleves, ved at skjemaer er fylt ut minst én gang.

Bedriftene må selv legge inn bruksanvisninger og datablader på det utstyr og de kuldemedier og oljer som benyttes, ellers er alt fiks ferdig.

Internkontrollsystemet er gratis for medlemmer av NOVAP og VKE, og koster kr. 1.900,- eks. mva. for andre. For å bestille send oss en henvendelse på novap@novap.no

Skriv under avtalen og få tilgang til internkontrollsystemet umiddelbart. Last ned avtalen her!

Internkontroll iht. f-gass forordningen 303/2008