Markaloven bør ikke anvendes i forhold til varmepumper

NOVAPs advokat Einar Heiberg sendte på vegne av NOVAP den 23. mars brev til miljøverndepartementet med en forespørsel om departementet kan avklare om § 5 i Markaloven skal anvendes ved installasjon av varmepumper.

Bakgrunnen for spørsmålet er at en huseier innenfor markagrensen ønsker å installere en bergvarmepumpe. Oslo Kommune har i den forbindelse opplyst at tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men vurderer at tiltaket er i strid med markalovens § 5 og følgelig krever dispensasjon etter lovens § 15. NOVAP mener denne lovfortolkningen virker mot markalovens formål, og at lovfortolkningen er feil.
Huseier sendte dispensasjonssøknad 21.10.2011 og fikk innvilget dispensasjon fra kommunen den 5. mars 2012. Huseier måtte betale et gebyr på 8270 kroner for å få behandlet søknaden i kommunen.

- Vi mener det blir helt feil at markaloven skal anvendes i forhold til installasjon av varmepumper innenfor markagrensen. Vi mener både den lange behandlingstiden og gebyret blir prinsipielt feil og en barriere mot installasjon av varmepumper, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.