Marcus Kanewoff og Free Energy: – Folk har fått med seg at sol er bra

Det finnes vilje til å investere i null energikostnader.

Marcus Kanewoff i Free Energy


Den hybride varmepumpeløsningen fra Free Energy kombinerer solfangere og bergvarme, med årsvarmefaktor mellom 5 og 8 som resultat. 
– Vår løsning er en differensiering med noe som er positivt ladet. Alle elsker sola, sier administrerende direktør Marcus Kanewoff i Free Energy Innovation med et smil. Også boligeiere som allerede har varmepumpe kontakter selskapet for å gjøre sitt eget anlegg mer effektivt med sol. 

Det gylne triangelet

Og når det gjelder sol er solceller utvilsomt en sterkere driver i markedet generelt. Det har Free Energy tenkt å gjøre noe med. 
– Vi må tilrettelegge sortimentet vårt slik at vi får solenergi i begge former, både termisk og solceller, sier Kanewoff. Han forteller at selskapet pleier å snakke om det gylne triangelet: 
– Bergvarmepumpe, solfangere, solceller. Det er sånn man bygger plusshus!

Marked for nullenergi-boliger

Dermed er selskapet godt rustet til fremtidige krav, i første omgang nær null-energi som forskriftsnivå. 
– Vi ønsker det jo velkommen, og vi ser jo allerede at det finnes etterspørsel etter null energikostnader, poengterer Kanewoff. Free Energy er partner i Arca Nova-gruppens Future Living-prosjekt i Fredrikstad. Her har utbyggerne erfart at boligeiere faktisk investerer i framtidsrettet teknikk om de får muligheten. 
– Folk er villige til å betale om de får null energikostnader, fastslår Kanewoff. 

Mer om Free Energy under omtaler av våre medlemmer, eller på www.free-energy.com.