Krav til energimerking av varmtvannsberedere

Fra den 26. september 2015 vil det være krav til energimerking av utstyr for oppvarming av tappevann, samt krav til energimerking av lagringstanker for tappevann.

EU startet arbeidet med disse forordningene allerede i 2005. NOVAP er svært fornøyd med at arbeidet med disse forordningene nå er ferdigstilt.

- Det vil være et felles energimerke for alle typer av teknologier for oppvarming av tappevann. Norsk Varmepumpeforening mener det er svært nyttig for forbrukerne å kunne sammenligne hvor effektive ulike teknologier er på tvers av produkter, og mener dette vil gi en kraftig vekst i markedet for tappevannsvarmepumper, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

Vekting av elektrisitet kan forvirre forbrukerne

I forordningen ligger det at elektrisitet blir vektet med en faktor på 2,5 på bakgrunn av at effektiviteten i Europa ved produksjon av elektrisitet i gjennomsnitt er ca. 40 prosent. Det stilles ulike krav i forhold til å oppnå energiklasse A+++ avhengig av størrelse på varmtvannsanlegget. For de minste anleggene er kravet på 62 prosent, men kravet på de største anleggene er 213 prosent.

Ecodesignkrav innføres sammen med energimerking

Fra 26. september 2015 innføres det også Ecodesignkrav for utstyr for oppvarming av tappevann, samt krav til energimerking av lagringstanker for tappevann. Ecodesignkrav innebærer et forbud mot å selge de minst effektive systemene på markedet. For varmtvannsberedere innebærer dette at det fra 26. september 2018 vil bli forbudt å installere store elektriske varmtvannsberedere.

Det vil også innenfor Ecodesign-forordningen settes krav til hvor mye lyd utedelen til en luft/vann varmepumpe kan avgi.

Biobrenselkjeler er unntatt fra kravene

Biobrenselkjeler er unntatt fra kravene i forordningen for energimerking og ecodesign. Dette gjelder både kjeler for bioolje, biogass og fast biobrensel.

Krav til energimerking av vann/vann og luft/vann varmepumper European heat pump association