Krav til energimerking av vann/vann og luft/vann varmepumper

Fra den 26. september 2015 vil det være krav til energimerke for kjeler, varmepumper og solvarmeutstyr som er tilkoblet et vannbårent system.

EU startet arbeidet med disse forordningene allerede i 2005. NOVAP er svært fornøyd med at arbeidet med disse forordningene nå er ferdigstilt.

- Den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) har arbeidet svært aktivt for at det skal være et felles energimerke. Vi mener det er svært nyttig for forbrukerne å kunne sammenligne hvor effektive ulike teknologier er på tvers av produkter, og mener dette vil stimulere til at de mest effektive produktene blir foretrukket, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

Vekting av elektrisitet kan forvirre forbrukerne

I forordningen ligger det at elektrisitet blir vektet med en faktor på 2,5 på bakgrunn av at effektiviteten i Europa ved produksjon av elektrisitet i gjennomsnitt er ca. 40 prosent. For en varmepumpe innebærer dette at når forordningen stiller krav om at et varmeanlegg må ha en effektivitet på minimum 150 prosent for å få energiklasse A må varmepumpen ha en årsvarmefaktor på 3,75. For en lavtemperaturvarmepumpe vil kravet til energiklasse A være 175 prosent. Varmepumpen må da på grunn av vektingsfaktoren ha en årsvarmefaktor på 4,4.

Ecodesignkrav innføres sammen med energimerking

Fra 26. september 2015 innføres det også Ecodesignkrav for kjeler, varmepumper og solvarmeutstyr som er tilkoblet et vannbårent system. Ecodesignkrav innebærer et forbud mot å selge de minst effektive systemene på markedet. For varmepumper er minimumskravet til årsvarmefaktor fra 26. september 2015 satt til 2,5, og det er satt til 2,9 for lavtemperaturvarmepumper.  Fra den 26. september 2017 innskjerpes dette til 2,75, og til 3,1 for lavtemperaturvarmepumper.

Det vil også innenfor Ecodesign-forordningen settes krav til hvor mye lyd utedelen til en luft/vann varmepumpe kan avgi.

Biobrenselkjeler er unntatt fra kravene

Biobrenselkjeler er unntatt fra kravene i forordningen for energimerking og ecodesign. Dette gjelder både kjeler for bioolje, biogass og fast biobrensel.

Krav til energimerking av vann/vann og luft/vann varmepumper European heat pump association