Kommunene mangler oversikt over oljetanker

En undersøkelse Naturvernforbundet har gjennomført viser at kun 40 prosent av kommunene har oversikt over nedgravde oljetanker i kommunen. 162 av landets 429 kommuner har svar på undersøkelsen.

Ifølge forurensingsforskriften til Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) skal alle kommuner føre et register over nedgravde oljetanker som er større enn 3200 liter. Det viser seg at de fleste kommuner bryter denne forskriften.  Nedgravde oljetanker regnes som en av de største kildene til grunnforurensing. KLIF har tidligere anslått at det finnes 300 000 tanker i Norge. De alle fleste tankene er enkeltbunnede ståltanker med en levetid på cirka 25-30 år. De fleste tanker i Norge er mer enn 30 år gamle og burde vært skiftet for mange år siden. Det er hvert år mellom 80 og 90 tanker som får lekkasje til grunnen. Dette kan koste huseier flere millioner kroner å rydde opp etter en lekkasje og denne kostnaden dekkes kun av forsikring hvis huseier har fulgt gjeldende regelverk i forhold til inspeksjon av tank.

Foto: Naturvernforbundet

Foto: Naturvernforbundet