Kan Enovatilskuddet gi økt salg av varmepumper?

Det nye Enovatilskuddet gir økt støtte til installasjon av væske/vann og luft/vann varmepumper. Husholdninger kan også få tilskudd hvis de bytter ut sin gamle parafinbrenner med en luft/luft varmepumpe.

Mange i bransjen har ikke fått med seg at kriteriene og støttesatsene er endret i forhold til tidligere. Det er viktig at alle som selger varmepumper setter seg godt inn i de nye støtteordningene slik at kundene får god veiledning og riktig støtte utbetalt. Enovatilskuddet gir muligheter for å kombinere ulike energitiltak.

Med det nye Enovatilskuddet sender kunden inn kvittering etter at tiltaket er gjennomført og faktura er mottatt. Enova vil utbetale tilskuddet i løpet av 3 uker etter at de har mottatt dokumentasjon.

NOVAP synes den nye ordningen er svært bra og forventer økt salg av varmepumper utover høsten. Vi oppfordrer alle i varmepumpebransjen til å lære seg støtteordningen og bruke den aktivt i markedsføring og kundekontakt.

Enova ønsker et samarbeid med varmepumpebransjen for å få fortgang i konvertering fra fossil fyringsolje til miljøvennlige alternativer. Hvis du har spørsmål til Enovatilskuddet – ta kontakt med NOVAP eller Enova.

Les mer om ordningen her: Enovatilskuddet

Alle figurer: Enova SF (https://tilskudd.enova.no)