Kalde Fakta om klimaet

Ingen har reist mer i Arktis og Antarktis de siste 20 årene enn Børge Ousland. På Varmepumpekonferansen 25. april viser han oss hvordan disse områdene mer enn noe annet sted er påvirket av klimaendringene.

Endrede forhold

Børge Ousland opplevde på sin siste ferd Nordpolen gjennom Frans Josefs Land, i Fritjof Nansens og Hjalmar Johansens fotspor i 2008 helt andre isforhold. Isen var mye tynnere, og det var mye åpent hav. – Vi opplevde også at isbjørnene har fått det vanskeligere. De var mer aggressive, og vi observerte at de måtte spise fugl og tang. Issmeltingen har også ført til at det er skapt en ny øy ved Frans Josefs land, slik at deler av kartet må tegnes på nytt, forteller Ousland.

Solotur til Nordpolen

Børges største personlige og mest følelsesladde polaropplevelse var soloturen til Nordpolen i 1994. - Å sitte i polarnatten mutters alene er fantastisk, det er øyeblikk som aldri forsvinner fra hukommelsen. Men det er også stort å oppleve ekte kameratskap i teltet under slike ekstreme forhold, sier Børge.

Usynlige endringer i Antarktis

I Antarktis er derimot klimaendringene usynlige for det blotte øye, og forskningsresultater spriker når det gjelder om innlandsisen øker eller minker i volum. Høyere temperatur fører til økt nedbør og dermed kan innlandsisen øke sin masse med den konsekvens at verdenshavene synker. Imidlertid viser målinger at isen minker i flere områder. Så vi vet faktisk ikke om ismassene i Antarktis er i balanse, reduseres eller øker. Og fordi denne kolossen inneholder mer enn ti ganger mer ferskvann enn Grønlandsisen vil selv små endringer gi enorme utslag. En prosent reduksjon av innlandsisen i Antarktis vil få verdenshavene til å stige mer enn en halv meter og legge områder hvor det i dag bor hundrevis av millioner av mennesker under vann.

Lyst til å lære mer om klimaendringene i Arktis og Antarktis? Meld deg på Varmepumpekonferansen 25. april!