Jørgen Randers viser vei med sin bolig

Jørgen Randers ledet lavutslippsutvalget som la frem sin rapport i 2006. Privat har han investert 350 000 i en bergvarmepumpe og nytt radiatorsystem i sin egen bolig fra 1910.

Bortkastet å bruke subsidier på økt elproduksjon

Randers har i den senere tid markert seg i energidebatten som kritisk til både innføring av grønne sertifikater og storsatsing på landbaserte vindmøller i Norge. Randers argumenterer med at i et normalår produserer vi i Norge mer elektrisitet enn vi bruker og mener derfor det er bortkastet å bruke subsidier for å oppnå økt elproduksjon i Norge.

Halver strømforbruket med varmepumper

Gjennom grønne sertifikater vil norske husholdninger og bedrifter subsidiere utbygging av ny elproduksjon med 40–50 milliarder kroner i perioden 2012–2035. Randers mener at man i stedet for vindmøller må satse på energieffektivisering og bruker sitt eget hus som eksempel hvor han har halvert strømforbruket fra 60 000 kilowattimer til 30 000 kilowattimer. Dette er oppnådd gjennom å installere en bergvarmepumpe og utskifting av vinduer.

Du får høre mer fra Jørgen Randers på Varmepumpekonferansen 2011.