Innføringen av f-gass forordningen går fremover

4. juni 2009 skulle f-gass forordningen vært innført i Norge. Denne prosessen har gått tregt, men nå er en godkjenning av varmepumpeinstallatører på anbud.

15. oktober er fristen for å levere anbud

Klima- og forurensningsdirektoratet(KLIF) publiserte den 15. juli anbudsdokumentene for oppdraget med å sertifisere firmaer og personer som skal installere varmepumper og kjøleanlegg. Det er KLIF som er ansvarlig for å implementere EUs f-gass forordning i Norge. Utlysningen av dette oppdraget inngår i dette arbeidet. Frist for å levere anbud til KLIF er den 15. oktober 2010. Aktører som man kan forvente at leverer anbud er Returgass, Nemko/Veritas og Teknologisk Institutt.

Ytterligere informasjon om anbudsdokumentene kan du finne her.

Konsekvenser for varmepumpebransjen

Når f-gass forordning er implementert er det kun godkjente firmaer og installatører som har lov til å installere varmepumper.  Det vil i en periode være et stort behov for kompetanseheving i bransjen, men på sikt mener NOVAP dette vil medføre flere velfungerende varmepumpeanlegg og mer fornøyde kunder. NOVAP har vært i møte med KLIF og gitt tilbakemelding om at vi som bransje må ha noe tid til å tilpasse oss det nye regelverket. Samtidig er Norge kraftig forsinket i forhold til EUs frist for implementering som var 4. juli 2009.