Heat Pump City of the Year 2013

Etter å ha mottatt mange nominasjoner fra flere byer i Europa utnevnte juryen byen Amstetten i Østerrike til årets vinner.

Bruk av spillvarme

Amstetten har ca. 20.000 innbyggere og har vært aktive i bærekraftig utvikling. Målet til varmepumpeprosjektet var å utnytte og optimalisere bruken av varme fra byens kloakksystem. Det første anlegget for å utnytte varmen ble satt i drift i oktober 2012.

Beskrivelse av prosjektet

Varmepumpen på 230 kW som varme fra renseanlegget som varmekilde. Varmepumpen dekker 99,9 % av behovet for varme og en eksisterende gassbrenner blir brukt som spisslast. Varmepumpen leverer varme- og kjøling til en stor offentlig bygning samt en kraftstasjon som ligger ved siden av anlegget.

Prisen ble delt ut av den Europeiske Varmepumpeforeningen (EHPA) 14. mai.

Norsk by neste år?

NOVAP gratulerer Amstetten med denne utmerkelsen, kanskje det er en Norsk by som får utmerkelsen neste år? Om du har nominasjoner til denne prisen, ta kontakt med oss i NOVAP.