Forbud mot oljefyring fra 2020 gir muligheter og utfordringer

I klimaforliket fra juni 2012 er politikere fra 6 partier på Stortinget enige om at oljefyring skal forbys fra 2020. Dette en ambisiøs plan som krever mye av både bransjen og myndighetene, fordi det fortsatt er et stort antall hus i Norge som fyres med olje eller parafin.

Bakgrunnen for at politikerne ønsker å forby oljefyring fra 2020 er reduserte klimagassutslipp. Når man bytter fra oljefyring til varmepumpe oppnår man også mange andre miljøgevinster. I byer og tettsteder vil det være positivt at man får redusert lokal luftforurensing. I tillegg har man ikke lengre behov for tankbiler som kjører rundt og fyller opp olje og parafintanker. Risikoen for lekkasje til grunn eller bekker/elver elimineres også.

Velfungerende varmepumpeanlegg krever kompetanse

Når privathusholdninger skal skifte ut sin oljefyr er varmepumpe førstevalget. Enova og Oslo Kommune har støtteordninger hvor over 95 prosent har valgt varmepumpe når de søker tilskudd. Utfordringen med varmepumpe er at denne setter andre krav til varmesystem og innregulering enn en oljekjel. Dette er det viktig at installatør er kjent med når de skal installere varmepumper som skal erstatte et eksisterende oljefyringsanlegg.

Gjermund Vittersø vil på Varmepumpekonferansen 2013 gå gjennom de viktigste forutsetningene for at en varmepumpe skal kunne erstatte en oljekjel. Oljefri vil informere om sitt tilbud til bransjen, og Enova vil være tilgjengelige for spørsmål rundt sine støtteordninger.

Program for Varmepumpekonferansen i PDF versjon kan lastes ned her >>>