Første lagerbygg med Klasse A

Bulk Eiendom har ført opp det som trolig er Norges første lagerbygg med energimerke A. Bygget er et lagerbygg for VVS-grossisten Ahlsell Norge på Bulk Logistikkpark Gardermoen.

I en artikkel i NEnyheter er det i dette prosjektet blitt benyttet varmepumpe med grunnvann som energikilde. Andre forhold som minsker energiforbruket er bevegelsessensorer som standard for belysningen i lageret, kontorer plassert inne i bygget og vindusfasader mot nord for å unngå direkte sollys inn på kontorene. Dette senker driftskostnadene.

I følge NEnyheter er det ikke oppgitt i energiattesten hvor mye energi som er brukt i bygningen. Totalt BRA for det nye bygget er 26 809 kvadratmeter, mens det oppvarmede luftvolumet er nesten 350 000 kubikkmeter. Med unntak av kjøling (24 timer i døgnet), ligger driftstiden for lys, varme, ventilasjon, varmtvann og personer på 9 timer. Beregningene skal ha blitt utført i slutten av november.