Et unikt teknologisenter på Kuben yrkesarena

-Teknologisenteret har som mål å heve kompetansen i relasjon til hva bransjene har behov for, sier Ingunn Marie Eide. Hun er prosjektleder for teknologisenteret som mandag 1.desember offisielt åpnet ved Kuben yrkesarena – Oslo kommunes storsatsing på yrkesfag.

Eide forteller at det er flere unike aspekter ved teknologisenteret: -For det første er det unikt i kommunal regi. Det finnes noen private øvelsessentre, men ingen kommunale/fylkeskommunale sentre for alle som ønsker og trenger en praktisk øvelsesarena for voksne. Det andre er at teknologisenteret har blitt utviklet i tett samarbeid med bransjene, som både har påvirket og styrt oppbyggingen av senteret.

Teknologisenteret har tre fokusområder: Klima, energi og miljø (KEM), Lavenergi og Velferdsteknologi. Eide mener at disse tre teknologiområdene henger sammen i et større perspektiv.

Klargjøring av tømming av en luft/luft varmepumpeBilde: NOVAP, Hild Kari Nylund

Norsk Varmepumpeforening på Kuben

Siden august 2013 har Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) avholdt alle praktiske kurs innen luft/luft varmepumper, f-gass og varmepumper med vannbåren varme på Teknologisenteret. - Siden mye av NOVAPs utstyr allerede var på hjul så var det ganske enkelt å komme i gang med kurs på Teknologisenteret, sier Einar Gulbrandsen som er kurs- og informasjonsansvarlig i NOVAP.

- Det har vært en stor utvikling på teknologisenteret siden vi først kom til Kuben i august 2013 og NOVAP har et veldig godt samarbeid med alle involverte parter i dette spennende og viktige prosjektet. I tiden fremover skal vi jobbe videre sammen med bransjen for å få på plass en modul for væske/vann varmepumper som på lik linje med luft/vann varmepumpene er fullt ut instrumentert med måling.

- Vårt mål er at teknologisenteret ved Kuben yrkesarena skal gi verdifull kompetanse til bransjene som skal gi oss fremtidens løsninger. Vi håper bransjene vil benytte denne unike sjansen til synergier, og at teknologisenteret vil bli en arena for bransjer på tvers av ulike nivåer, avslutter Ingunn Marie Eide.