Er grunnvarme løsningen?

Jorden syder av varme og energi. Det er bare å forsyne seg. Det som trengs er litt teknologi og mye vilje. Det forteller en representant for Norges Geotekniske Institutt (NGI) til GEO365.no.

Kirsti Midttømme i Norges Geotekniske Institutt (NGI) hevder i denne artikkelen at for å nå regjeringens mål om å øke utnyttelse av fornybar energi med 14 prosent innen 2020, så er det ikke nok å satse på bioenergi, vindkraft og solenergi. Hun mener at det eneste som kan bringe Norge til det målet er å satse mer på grunnvarme.

En utømmelig kilde

Grunnvarme og geotermisk energi er det fornybare energialternativet som har det største potensialet. Teoretisk sett finnes det for eksempel mye mer energi magasinert i berggrunnen på land i Norge enn det finnes magasinert som petroleum offshore i følge Midttømme. Det er her snakk om en utømmelig energikilde som er fullstendig utslippsfri. Spørsmålet blir hvor og hvordan den kan utnyttes mest mulig effektivt.

Grunnvarme og varmepumper mest aktuelle

- Med de lave temperaturgradientene vi har her i landet, må vi innenfor geotermisk energi i første rekke satse på grunnvarme og varmepumper. Det er ikke aktuelt med det første å satse på fremstilling av elektrisitet fra vanndamp, slik for eksempel islendingene driver med. Her må boreteknologien utvikles før det kan bli lønnsomt, mener Midttømme. I artikkelen til www.GEO365.no påpekes det at det kun er spørsmål om vilje for at Norge skal bli flinkere til å utnytte denne utslippsfrie energien.