Ny kjøpsveilder for de som skal investere i luft/luft varmepumpe.

Miljødirektoratet har i samarbeid med Enova utarbeidet en ny kjøpsveileder for de som skal kjøpe og installere luft/luft-varmepumpe. I veilederen spesifiseres også kravet om f-gass sertifisering for de installasjonene som krever en kuldeteknisk installasjon.

De fleste varmepumper inneholder gasser av typen HFK, som bidrar til klimaendringer hvis de slippes ut. Slike utslipp kan for eksempel skje ved montering, demontering eller service av varmepumper. Varmepumper med HFK-gasser er regulert av Miljødirektoratet.

ENOVA SF

 

Miljødirektoratet

Kjøpsveileder

Miljødirektoratet har i samarbeid med Enova utarbeidet en kjøpsveileder for de som skal kjøpe og installere luft/luft-varmepumpe.

Brosjyren gir en oversikt over hva du bør tenke på før du kjøper varmepumpe. Blant annet får du tips til plassering av både inne- og utedelen i forhold til energiutnyttelse og støy, en gjennomgang av hvor mye energi du kan spare, råd knyttet til valg av forhandler og service, samt en gjennomgang av fordeler og ulemper ved bruk av varmepumpe som oppvarmingsløsning. Kravene til sertifisering av montører og bedrifter er også nærmere beskrevet i brosjyren.

Enova og Miljødirektoratet jobber med tilsvarende brosjyrer for luft/vann- og væske/vann-varmepumper.

Last ned veilederen på Miljødirektoratets nettsider.

Kjøpsveileder luft/luft varmepumpe