Enova kan gi støtte til varmepumper innenfor fjernvarme konsesjonsområde

NOVAP og VKE har etter henvendelse til Enova fått avklart at varmepumpeprosjekter innenfor konsesjonsområde for fjernvarme kan gis investeringsstøtte. Dette forutsetter at man har søkt og fått innvilget unntak fra tilknytningsplikt fra kommunen.

I den nye plan og bygningsloven(PBL) § 27-5 kan kommunen gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.

I veiledningen til PBL står det at unntak fra miljømessig bedre løsning kan for eksempel omfatte bygninger der hele varmebehovet dekkes ved bruk av ulike varmepumper, egne bioenergianlegg, solvarme eller kombinasjoner av slike fornybare energiløsninger. Unntaksbestemmelsen kan også være aktuell ved oppføring av bygninger på passivhusnivå. Det presiseres at kommunen må vurdere søknadene på selvstendig grunnlag og at de ikke har plikt til å gjøre unntak fra tilknytningsplikten.

NOVAP er fornøyd med avklaringen rundt Enova støtte til prosjekter som har fått unntak fra tilknytningsplikten. Det vi mener må forbedres er veiledningen i forhold til hvordan unntaksbestemmelsen skal praktiseres. Det må utarbeides forutsigbare og objektive kriterier som kommunen kan anvende ved behandling av disse søknadene, sier Bård Baardsen i NOVAP.

 

NOVAP VKE